کفپوش لمینت گرین لایف -سلکت لاین کد رنگ GS 2112

  • کفپوش لمینت گرین لایف -سلکت لاین کد رنگ GS 2112

درباره این کد رنگ

کفپوش لمینت گرین لایف -سلکت لاین کد رنگ GS 2112

عرض

191mm

طول

1388mm

FINISH

WG2

CLICK

2G Valinge

PREMIUM-COLLECTION

WIDE V4

استاندارد

AC4
, E1

ضخامت

8mm

تاریخ
دسته بندی
سلکت لاین