کفپوش لمینت گرین لایف -پرمیوم لاین کد رنگ GP 2120

  • کفپوش لمینت گرین لایف -پرمیوم لاین کد رنگ GP 2120

درباره این کد رنگ

کفپوش لمینت گرین لایف -پرمیوم لاین کد رنگ GP 2120

عرض

231mm

طول

1388mm

FINISH

WG1

CLICK

2G Valinge

PREMIUM-COLLECTION

WIDE V4

استاندارد

AC4
, E1

ضخامت

8mm

تاریخ
دسته بندی
پرمیوم لاین