کفپوش لمینت گرین لایف -پرمیوم لاین کد رنگ GP 2115

  • کفپوش لمینت گرین لایف -پرمیوم لاین کد رنگ GP 2115

درباره این کد رنگ

کفپوش لمینت گرین لایف -پرمیوم لاین کد رنگ GP 2115

عرض

231 mm

طول

1388 mm

FINISH

WG1

CLICK

2G Valinge

PREMIUM-COLLECTION

WIDE V4

استاندارد

AC4
, E1

ضخامت

8 mm

تاریخ
دسته بندی
پرمیوم لاین